Wingwave - EMDR

WINGWAVE® COACHING?

Det låter för bra för att vara sant!  

Hur fungerar det egentligen?


Stress, obehagliga minnen från en händelse, eller att föreställa sig situationer i framtiden - kan fungera som en sticka i ett sår som förhindrar att såret läks: erfarenheten fortsätter att ha ett negativt inflytande på ens hälsa och blockerar ens prestationer.


Alla vet vi hur det känns att såras, förolämpas, vara arg, generad, etc. I normala fall klingar dessa känslor av och man "kommer över dem". När man tänker på det som hände känns det inte längre obehagligt. Om dessa känslor inte har bleknat, så har dom inte processats (tiden har inte "läkt alla sår"). Personen är "fast" i gamla konflikter, vilket kan leda till ytterligare problem "varje gång jag gör X, så händer Y". Men varför är det så?


När vi upplever intensiv stress, så samarbetar inte båda hjärnhalvorna optimalt. Vi lyckas inte processa flödet av händelser och känslor . Känslorna "fastnar". Under REM sömnen (Rapid Eye Movements) som uppträder ca 5-7 gånger varje natt, rör sig våra ögon fram och tillbaka horisontalt, och vi processar normalt sett även stressfyllda och traumatiska händelser. Det är den perfekta själv-helande processen för känslomässig stress. 


Men, den höjda stress nivån många upplever idag hindrar oss från att processa stressfyllda händelser i sömnen. Störd sömn och sömntabletter kan blockera den viktiga REM fasen vilket leder till ett konstant tryck och kan göra det svårare att slappna av i vaket tillstånd. Situationen kan liknas vid en CD som har en repa: processandet av känslorna/händelserna fastnar i nervsystemet. 


Wingwave coaching

Här pågår simulation av vakna REM faser (Rapid Eye Movement). 

Jag använder också muskeltestning, s.k. myostatisk test, för att kontrollera att behandlingen har fungerat.Ögonrörelseterapi är alltså kroppens eget sätt att bearbeta stressrelaterade händelser. När vi vaknar på morgonen efter REM sömnen känns saker klarare, vi har "sovit på saken". Men när det blir för mycket stress klarar vår kropp inte av att smälta alla intryck. Vi kan fastna i ett mönster pga av en traumatisk händelse. Under en wingwave behandling skapar jag en vaken REM episod, som lösgör det stress-relaterade minnet. Det är väldigt effektivt och går fort. Man blir lugn inombords och kan gå vidare.

Wingwave simulerar alltså en REM fas när klienten är vaken. Klientens ögon följer mina fingrar som vinkar fram och tillbaka och känslor som "fastnat" börjar processas mycket snabbt. Ögonrörelserna låter de båda hjärnhalvorna arbeta koordinerat och de känslor som "fastnat" börjar röra sig igen. Den mentala blockeringen som orsakats av extrem stress försvinner.


Under processen kan klienten erfara intensiva känslor, som dock är uthärdliga och inte varar över en minut. Eftersom behandlingen återaktiverar den mentala blockerade kapaciteten, tillåter den hjärnan att hitta sina egna kreativa lösningar genom att använda dess existerande resurser. Det kan göra att klienten får tillgång till överraskande visdom och inlevelser under behandlingen. Effekten av Wingwave coaching förstärks med NLP (Neuro Linguistic Programming) dvs genom användning av nyckelord, meningar och bilder.