Privatpersoner

Så här går EMDR/ Wingwave® coaching till:


Den första sessionen är 60 min lång. Du berättar för mig vad du vill ha hjälp med. Jag förklarar processen och visar hur det går till. Vi börjar processa.


Den andra sessionen är 60 min. lång. Den är en uppföljning på den första.


Den tredje sessionen är 60 min. lång och är en uppföljande och avslutande session. Vi gör en utvärdering efter dessa 3 sessioner för att se om du behöver fler sessioner, beroende på problematiken.

 

Varmt välkommen!

EMDR - WINGWAVE

FÖR PRIVATKLIENTERTURBO COACHING MOT BLOCKERINGAR,

RÄDSLA OCH STRESS 


FÖR MER GLÄDJE, MOTIVATION OCH FRAMGÅNG!
Många tillbringar otaliga timmar i terapisoffan utan att hitta någon tillfredställande lösning. Detta beror bland annat på att de flesta metoder fokuserar på vår medvetna viljestyrka till förändring. Den utgör bara ungefär 5% , medan 95% av våra tankar, känslor och beteenden är automatiska och undermedvetna! Jag har därför skaffat mig en verktygslåda av metoder som påverkar det undermedvetna, och därför är effektiva.


En av huvudredskapen jag använder är EMDR - Wingwave®, som är en ytterst effektiv korttids-coaching, som kontinuerligt finner ett ökande antal anhängare. Coaching metoden är en av de bäst utforskade, och används med stor framgång av företagsledare, elitsportare, artister, pedagoger och terapeuter.  För tillfället använder ca 5000 coacher metoden i Europa och i världen.


Wingwave® metoden leder till förbluffande snabba och lätta positiva förändringar för vuxna såväl som för barn och ungdomar. Ofta räcker tre till fem sessioner till att bearbeta ett tema på ett tillfredställande sätt.
Till mig är du välkommen för kortare eller längre coaching. Jag använder många spännande arbetssätt baserade på NLP som tillsammans skapar effektiv och positiv förändring.


Jag tar emot på en trivsam mottagning vid Odenplan.


När du kommer till mig utgår vi från de problem du upplever idag och arbetar med hur du kan komma vidare. Jag jobbar med extra fokus på att hjälpa dig med stressrelaterade känslor (rädsla, skuld, skam, ilska, osv).


Enligt forskning kan vi påverkas negativt av störande händelser i närtid och/eller det förflutna. Då är Wingwave® (ögonrörelseterapi) ett verksamt sätt att göra dessa minnen mindre störande och ge dig en mer positiv bild av dig själv, världen och framtiden.


Om du fått problem efter en enstaka svår händelse kan en Wingwave-behandling på 3-10 sessioner räcka för att du ska känna dig nöjd. Om du mått dåligt länge och blivit utsatt för svårare trauman behöver man längre tid och då kan Wingwave® coaching ofta vara en del i en längre samtalsterapi. 

 


VARFÖR VÄLJA LJUSWERKET?


Ögonrörelsecoaching, är något som verkligen fungerar. Mot känslomässig och fysisk stress.

På djupet. Effektivt. Permanent. 

Låter det för bra för att vara sant? Det finns bara ett sätt att veta: våga prova!

BAKGRUND


När mina barn drabbades av trauma, behövde jag hitta en effektiv metod att behandla dem och mig själv. Så uppstod Ljuswerket Coaching.


 VISION


"Love is the bridge between you and everything"

"Kärlek är bron mellan dig och allting"


Rumi