Arbetsmetoder

DET UNDERMEDVETNA

Många tillbringar otaliga timmar i terapisoffan utan att hitta någon tillfredställande lösning. Detta beror bland annat på att de flesta metoder fokuserar på vår medvetna viljestyrka till förändring. Men den utgör bara ungefär 5% av våra tankar, känslor och beteenden, medan 95% är automatiska och undermedvetna. Jag använder därför metoder som påverkar det undermedvetna och därmed är mycket mer effektiva.

EMDR - WINGWAVE


EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är ett kraftfullt redskap för att behandla stress. Den variant av EMDR jag använder i heter Wingwave® och kommer från Tyskland. Den är en av de bäst utforskade och används av ca 5000 coacher i världen. Wingwave kombinerar "vanlig" EMDR, med muskeltestning (myostatik test) och NLP (se nedan om NLP). Muskeltestningen är ett verktyg som gör att det går att testa om behandlingen verkligen har fungerat eller inte. Man får på så vis ett "kvitto" på effektiviteten.


Vi kan påverkas negativt av störande händelser i närtid och/eller det förflutna. Med Wingwave blir dessa minnen mindre störande och ger dig en mer positiv bild av dig själv, världen och framtiden. Under behandlingen används en vaken REM episod (Rapid Eye Movement) som är kroppens eget sätt att synkronisera hjärnhalvorna under sömncykeln och på så sätt bearbeta stressrelaterade upplevelser. Läs mer om hur wingwave går till här. 


Om du fått problem efter en enstaka svår händelse kan en Wingwave-behandling på 3-10 sessioner räcka för att du ska känna dig nöjd. Om du mått dåligt länge och blivit utsatt för svårare trauman behöver man längre tid och då kan Wingwave vara en naturlig del i ett längre terapisammanhang.


CORE TRANSFORMATION


En annan effektiv metod till förändring i det undermedvetna är core transformation. Våra begränsningar behandlas här på ett varsamt och medkännande sätt, snarare än att de skall "motarbetas" som i andra tekniker. Genom detta enkla 10-stegs program, blir våra begränsningar en slags portal till tillstånd som ofta kallas "inre frid", "glädje", "kärlek" eller "ett med allt". Core transformation tillmötesgår på detta sätt den kanske djupaste strävan i vår tid: att hela våra problem och utvecklas andligt. Transformationen kan gälla relationer som behöver helas, att lägga av med dåliga vanor, att transformera problematiska känslor och reaktioner, att komma över depression och mer generellt att utveckla en underliggande känsla av välmående. NLP - NEURO LINGUISTIC PROGRAMMINGNLP myntades på 60-talet av Richard Bandler och John Grinder för att samla deras erfarenheter och observationer av hur några extremt framgångsrika psykoterapeuter nådde sina resultat, inte baserat på deras metoder och kunskaper, utan genom att “modellera” deras tillvägagångssätt. NLP fokuserar mycket på "hur man gör", vilket ofta är en stor skillnad mot andra metoder. Jag använder ofta tekniker från NLP i behandlingen. Jag är medlem i NLP Föreningen och vidarutbildar mig kontinuerligt inom detta spännande och användbara område.CLEAN LANGUAGE och HAVENINGJag använder Clean Language, vilket är en metod baserad på tron att klienten alltid har nyckeln till sitt eget helande inom sig. Clean language handlar om att lyssna nog på vad som sägs och inte projicera egna ord, tankar eller känslor på klienten. 


Jag har även utbildning i Havening, som är en annan effektiv metod för att lösgöra stressrelaterade känslor och minnen och återfå inre stabilitet. Vilken metod som passar bäst är individuellt, och avgörs av vad för typ av problem det handlar om.